Bouppteckning vid dödsfall.

Företagshuset upprättar bouppteckning i Norrtälje, med omnejd. Ja, vi gör det även på andra håll i landet, men vi når dig personligt och lättast i trakten kring Norrtälje eller i Stockholm.

Bouppteckningen är en sammanställning av boets tillgångar och skulder, för lagreglerad registrering och för möjlighet till fördelning av arvet till dödsboets delägare. Sammanställningen – bouppteckningen – skall göras skyndsamt.

Företagshuset dokumenterar också bygdens folk genom minnestexter, samlande av fotografier, mm. Vi skriver, sammanställer, skannar och samlar.

Kontakt; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731