Redovisningskonsult = ekonomiansvarig i ditt företag

Redovisningskonsulten är ekonomiansvarig i ditt företag. Se till att hen får underlag i rätt tid, känner till förutsättningarna i ditt företag och involveras när ekonomiinfo behövs.