Viktiga datum just nu.

12 augusti 2014

Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
1 juni 2013–31 maj 2014
1 juni 2013–30 juni 2014
Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 vara bokförda på Skatteverkets konto, liksom debiterad F- eller SA- skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.

18 augusti 2014
Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto momsen för april–juni 2014 var bokförda på Skatteverkets kontot (om ditt företag har tremånadersmoms), momsen för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad), en momsdeklarationen för april–juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms), en momsdeklarationen för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) och en arbetsgivardeklarationen som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration; Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon redovisar momsen en gång per år inte bedriver EU-handel och lämnar elektronisk momsdeklaration ska momsen för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013, 31 oktober 2013, 30 november 2013 eller ​31 december 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto och en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 augusti 2014
En periodisk sammanställning för juli 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 augusti 2014
En periodisk sammanställning för juli och andra kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 augusti 2014
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto och moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.

26 augusti 2014

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år eller bedriver EU-handel ska momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket. Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2014.