Skattefria bär, svamp & kottar

Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv har plockat är skattefria till den del de inte överstiger 12500 kr under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj. Beloppet gäller de totala intäkterna av försäljning av bär, svamp och kottar (8 kap. 28 § IL). Det finns särskilda villkor, förstås. Läs mer i Skatteverkets vägledning

Inkomst från plockning och försäljning av odlade bär är alltid skattepliktig.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.