Solcellsanläggningen beskattas i kapital

Solcellsanläggning på en villa- eller fritidsfastighet beskattas normalt som kapitalinkomst, som produkt från en privatbostad (42 kap. 30 § inkomstskattelagen). Glöm inte schablonavdraget på 40 000 kr, som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet.

Läs mer i Skatteverkets skrivelse.