Controller, internrevision, uppföljning, mm

Uppföljning, analyser, diskussion & förslag kring säkerställda & korrekta rutiner åtar vi oss gärna. Företagets väl beror av tydliga rutiner, uppföljning, diskussion om nuläge och framtid, mm. Vad är viktigt för att ert företag skall nå de höjder ni vill att det skall nå? Vi åtar oss gärna diskussioner om uppföljning, rutinbyggande och säkerställande av rutiner, mm. Uppföljning, kontroll, förbättringsvilja är – eller kan vara – viktiga ingredienser i företaget. Vi är gärna en del av detta.