Friskvård står högt i kurs hos oss

Friskvård lönar sig. Där människor rör sig, njuter av aktivitet och rörelse, gärna i friluftsliv eller tävling tillsammans, frodas livsglädje och hälsa. Livsglädje och god hälsa skapar bättre arbetsresultat.

Ja, friskvård lönar sig. Den som inte avsätter tid för rörelse och hälsobefrämjande aktiviteter får snart avsätta tid för att vårda sjukdom. Vi prioriterar gärna rörelse och aktivitet hos oss.

Läs mer om avdragsrätt för friskvård, hälsa och aktiviteter. Det lönar sig att nyttja detta.

Läs mer om vilka tjänster – ekonomi från ax till limpa – vi står till tjänst med.