HUS = ROT & RUT

Skattereduktion för utgift för husarbete (= rot & rut) kan du få som fyller minst 18 år i år och deklarerar någon form av inkomst under året. För ROT, alltså jobb på en fastighet, behöver du äga en del av fastigheten eller bostadsrätten som jobbet har gjorts på. För RUT är det hushållstjänster som gäller. Listan är lång för de tjänster avdragen kan nyttjas för.

Skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kr per person och år. Du behöver ha inkomstskatt, kapitalskatt och/eller fastighetsskatt eller fastighetsavgift i din skatteberäkning för att kunna nyttja reduktionen.

 

(Annonserna här nedan har inget med oss eller vår verksamhet att göra. De är inte valda eller beställda av oss.)