Bindande anmälan

Bindande anmälan innebär att kursen inte är, med betalningsbefrielse, avbokningsbar när din anmälan väl är gjord.

Vi, och alla kursdeltagare, är beroende av att veta att kursen kan genomföras, att bokade lokaler gäller och att resor och boenden kan bokas. Kursledarna behöver förbereda sina kurser och ha skälig tid för korrigeringar i sina kalendrar. Detta gör att vi inte kan ha anmälningsvillkor som innebär en avbokningsmöjlighet närmare kursstart än ca 30 dagar. Ja, ibland går det att boka av lite närmare än så, men inte när vi väl har beslutat att vi skall köra kursen. Då är vi alla beroende av varandra, i något mått.

För oss innebär bindande anmälan just därför också bindande anmälan – att den faktiskt gäller och inte kommer att avbokas. Med bindande menar vi att den inte är avbokningsbar när vi har spikat att kursen skall genomföras, vilket vi försöker göra ca 30 dagar innan start.

Ofta innebär din anmälan dock att din organisation kan byta kursdeltagare till en annan inom samma organisation (samma förening eller företag) om du får förhinder eller blir sjuk. Förutsatt att en förening eller företag står för anmäla och är fakturamottagare, och att den kan ha nytta av kursen, förstås.