Hur stor är sannolikheten för att du vill rekommendera kursen till någon annan?

På utvärderingen efter en kassörskurs hållen i vår regi i september 2015 utföll svaret på frågan om hur stor sannolikheten är att du vill rekommendera kursen till någon annan – enligt följande;

Hurstorärsannolikhetenattduvillrekommendera