Konsult för strul i bokföringen?

Jag arbetar som ekonomikonsult, i korta och längre uppdrag.

Jag gillar särskilt struluppdragen, där bokföringen eller ekonomiavdelningen i något mått har havererat (eller bara trillat lite snett). Jag gillar ”städningen”, rutinbyggandet och riktning mot rätt.

Företag som av någon anledning ofta byter folk på ekonomiavdelningen drabbas ofta av luckor vilket i sig kan leda till brister i funktionen. Personalomsättningen kan t ex bero på personkemi, svårigheter i regelsystemen (t ex komplicerade och avvikande skatteregler) eller annat som ger personalen problem och onödig stress. Ja, det kan också bero på rena tillfälligheter, som familjens flytt till annan ort, graviditeter/föräldraledighet, sjukdom, nya arbetserbjudanden, mm.

Företag med hög personalomsättning på ekonomiavdelning är en plats där jag gärna kliver in, i syfte att ”städa”, bygga nytt och försöka lämna över en hållbar funktion till en kvalificerad kraft.

Känner du till – eller har du själv – ett företag som är i tillfälligt behov av en ekonomikonsult medan ni i lugn och ro rekryterar rätt kraft till företaget?

Hör i sådant fall av dig.

A..

 

Ps. Jag har förstås inte bara struluppdrag. Jag har kunder med fantastiskt fina bolag som leds av unika människor med underbar drivkraft i sitt företagande. Företagandet är en fröjd att se och vara i.