Hämta företagsinformation om moms & f-skatt hos Skatteverket

Har företaget F-skatt?

När du köper tjänster från ett företag bör du alltid kontrollera att företaget är godkänt för F-skatt. Om företaget inte är godkänt för F-skatt är du skyldig att göra skatteavdrag. Om företaget är en fysisk person måste du även betala arbetsgivaravgifter.

Är företaget registrerat för moms?

Företag som säljer momspliktiga varor och tjänster till privatpersoner och företag i Sverige ska vara momsregistrerade och ta ut moms. Du som kund kan bli drabbad om företaget inte är momsregistrerat men borde vara det, och om momsen saknas på fakturan.

Är företaget registrerat som arbetsgivare?

Företag som betalar ut lön ska vara registrerade som arbetsgivare. En enskild firma måste vara registrerad som arbetsgivare om företagaren betalar ut lön till någon annan än sig själv. Om du ska ta anställning på ett företag som inte är registrerat som arbetsgivare, riskerar du att skatt och arbetsgivaravgifter inte betalas in korrekt.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Annonser