Kontrolluppgifter och Fora-rapportering senast 31 januari

Ja, nu i dagarna är det den sista dagen att inge kontrolluppgifter till Skatteverket för det gångna årets löner. Det är också den sista dagen att rapportera löner till FORA, för försäkringar, mm. När en fristående konsult används för lönehantering är det viktigt att denne återrapporterar i god tid till t ex ekonomiavdelningen, den som gör bokslut & avstämningar, mm. Uppgifter, belopp, mm, behövs i olika verksamhetsgrenar. Vi lever inte i enskilda världar, även om vi gör olika uppgifter. 🙂

Återrapporteringen är viktig för oss.

Titta gärna in på vår fb-sida.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Annonser