Bokföring – fortsättningskurs!

Fortsättningskurs i bokföring? Ja, det går fint att anmäla sig nu till oktoberkursen.

Information och anmälan här!

.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Annonser

Vi söker lönebyrå för uppdrag i Sthlm

Hanterar du löner med kunskap och service? Känner du till olika fackliga avtal? Kan du löne- och semesterlagstiftning på dina fem fingrar? Lyssnar du på kunden och är pedagogisk i din förklaring av konstigheterna i lönehanteringen? Finns du i Sthlm?

Då är vi intresserade av att diskutera ett samarbete.

Hör av dig till; anette.grinde☺foretagshuset.net

.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Ekonom/ekonomiassistent

För kunds räkning söker vi en ekonom/ekonomiassistent för en tjänst om ca 80 – 100%, med start i månadsskiftet juli/augusti eller strax senare.

Löpande bokföring i fyra enheter.
Fakturering/påminnelser
Registrering/betalning av leverantörsfakturor
Sammanställning av löneunderlag (ej löneberäkning)
Utbetalning av löner
Kassahantering
Kvitton/kortfakturor
Övriga ekonomigöromål

Arbetet avser löpande ekonomiuppgifter såsom hantering av fakturor, betalningar, påminnelsehantering och liknande.

Du är minst gymnasieekonom och har gärna gått påbyggnadskurser inom ekonomi/bokföring under ditt arbetsliv. Du har tidigare erfarenhet från löpande bokföring, projektbokföring- och projektredovisning, bokföring av löner, skatter, moms, mm. Du har arbetat med avstämning av konton och förstår hur bokföringens olika delar hänger ihop. I organisationen finns många små delprojekt, varför projektförståelse också är viktigt. Du är prestigelös, strukturerad, stresstålig och har skinn på näsan.

Organisationen har fyra enheter, där företagsformerna aktiebolag, förening och stiftelse finns representerade. Ekonomiavdelningen består av en ekonom/ekonomiassistent och en ekonomichef. Lönerna görs av en fristående konsult. Organisationerna använder Hogia Ekonomi, som bokföringssystem. Vi tänker att du har arbetat i systemet innan och alltså kan det redan från start.

Organisationerna sitter centralt i Stockholm och arbetar för kvinnors hälsa, har många olika aktiviteter och projekt samt är medlem i FRII och Svensk insamlingskontroll. Frågor som medlemsavgifter, medlemsaktiviteter, projektbidrag, opinionsbildning, sponsorer, juridiska och skattemässiga spörsmål, föreläsningar, seminarier mm över hela landet landar hela tiden på våra bord. Det är viktigt att kunna ha många bollar i luften samtidigt.

Din ansökan tas emot på adressen;

anette.grinde☺foretagshuset.net

. . . . . . .
Vackra siffror i strikt ordnade led

Nya datum för vissa deklarationer

Skatteverket hade ett litet haveri på it-sidan i mitten av juni, så de har förlängt inlämningstiderna för några typer av deklarationer som skulle vara inne just där (t ex 12/6 och 15/6).

För att lämna in deklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och punktskatter samt inkomstdeklarationer med byråanstånd är den nya tiden 21 juni istället för den 15 juni. Mer information om detta hittar du förstås på www.skatteverket.se

Gilla gärna vår fb-sida.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Kontrolluppgifter och Fora-rapportering senast 31 januari

Ja, nu i dagarna är det den sista dagen att inge kontrolluppgifter till Skatteverket för det gångna årets löner. Det är också den sista dagen att rapportera löner till FORA, för försäkringar, mm. När en fristående konsult används för lönehantering är det viktigt att denne återrapporterar i god tid till t ex ekonomiavdelningen, den som gör bokslut & avstämningar, mm. Uppgifter, belopp, mm, behövs i olika verksamhetsgrenar. Vi lever inte i enskilda världar, även om vi gör olika uppgifter. 🙂

Återrapporteringen är viktig för oss.

Titta gärna in på vår fb-sida.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Vi söker just nu revisor för samarbete

Vi söker just nu en kvalificerad – godkänd eller auktoriserad – revisor för samarbete. Du skall ha plats för fler kunder, inte syssla med redovisning och intresserad av att delta i vårt nätverk.

Hör av dig!

Vi söker också samarbeten t ex med;

  • tryckeri
  • hr-konsult
  • lönekonsult
  • försäkringsmäklare
  • förlag
  • möbelföretag
  • fordonsförsäljning (mc, personbil, lastbilar, mm)
  • bilpool

… med kontor eller kontaktperson i Stockholm.

Hämta företagsinformation om moms & f-skatt hos Skatteverket

Har företaget F-skatt?

När du köper tjänster från ett företag bör du alltid kontrollera att företaget är godkänt för F-skatt. Om företaget inte är godkänt för F-skatt är du skyldig att göra skatteavdrag. Om företaget är en fysisk person måste du även betala arbetsgivaravgifter.

Är företaget registrerat för moms?

Företag som säljer momspliktiga varor och tjänster till privatpersoner och företag i Sverige ska vara momsregistrerade och ta ut moms. Du som kund kan bli drabbad om företaget inte är momsregistrerat men borde vara det, och om momsen saknas på fakturan.

Är företaget registrerat som arbetsgivare?

Företag som betalar ut lön ska vara registrerade som arbetsgivare. En enskild firma måste vara registrerad som arbetsgivare om företagaren betalar ut lön till någon annan än sig själv. Om du ska ta anställning på ett företag som inte är registrerat som arbetsgivare, riskerar du att skatt och arbetsgivaravgifter inte betalas in korrekt.

Vackra siffror i strikt ordnade led

Vackra siffror i strikt ordnade led.