När du anställer …

När du anställer någon har du t ex att begrunda kostnader för;

  • lön & sociala avgifter
  • semester & sociala avgifter
  • pensionskostnader & särskild löneskatt
  • försäkringar (t ex Fora, olycksfall, mm)
  • utbildningskostnader
  • friskvård/sjukvård
  • lön vid sjukdom (14 dgr)
  • avgifter till arbetsgivarorganisation, mm

Liksom kostnader för t ex;

  • lokal, kontorsutrustning, programvara, datorer, kontorsmaterial, mm

Därutöver behöver du t ex begrunda;

  • avtal kring anställning, anställningsvillkor, uppsägningsvillkor, arbetsmiljö, mm

Det mesta av detta ingår när du anlitar en redovisningskonsult från oss som ekonomiansvarig i ditt företag. Mer info här.

Annonser

Traktamente – avdragsgillt & skattefritt

Traktamentet är avdragsgillt för företagaren och skattefritt för den anställde – när det håller sig inom givna ramar.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas ”skattefritt traktamente”. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Läs mer om traktamenten här.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

 

Skattefria bär, svamp & kottar

Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv har plockat är skattefria till den del de inte överstiger 12500 kr under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj. Beloppet gäller de totala intäkterna av försäljning av bär, svamp och kottar (8 kap. 28 § IL). Det finns särskilda villkor, förstås. Läs mer i Skatteverkets vägledning

Inkomst från plockning och försäljning av odlade bär är alltid skattepliktig.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

Fakturering

Goda faktureringsrutiner gör skillnad i företaget. Pengar in gör vidare verksamhet möjlig. Vi hjälper dig att fakturera i god tid och i rätt ordning. Vi hjälper dig också med att påminna kunderna när de missat sin betalning.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

Viktiga datum just nu.

12 augusti 2014

Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
1 juni 2013–31 maj 2014
1 juni 2013–30 juni 2014
Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 vara bokförda på Skatteverkets konto, liksom debiterad F- eller SA- skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.

18 augusti 2014
Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto momsen för april–juni 2014 var bokförda på Skatteverkets kontot (om ditt företag har tremånadersmoms), momsen för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad), en momsdeklarationen för april–juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms), en momsdeklarationen för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) och en arbetsgivardeklarationen som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration; Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon redovisar momsen en gång per år inte bedriver EU-handel och lämnar elektronisk momsdeklaration ska momsen för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013, 31 oktober 2013, 30 november 2013 eller ​31 december 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto och en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 augusti 2014
En periodisk sammanställning för juli 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 augusti 2014
En periodisk sammanställning för juli och andra kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 augusti 2014
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto och moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.

26 augusti 2014

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år eller bedriver EU-handel ska momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket. Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2014.

Vackra siffror i strikt ordnade led.