Fakturering

Goda faktureringsrutiner gör skillnad i företaget. Pengar in gör vidare verksamhet möjlig. Vi hjälper dig att fakturera i god tid och i rätt ordning. Vi hjälper dig också med att påminna kunderna när de missat sin betalning.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

Viktiga datum just nu.

12 augusti 2014

Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
1 juni 2013–31 maj 2014
1 juni 2013–30 juni 2014
Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 vara bokförda på Skatteverkets konto, liksom debiterad F- eller SA- skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.

18 augusti 2014
Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto momsen för april–juni 2014 var bokförda på Skatteverkets kontot (om ditt företag har tremånadersmoms), momsen för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad), en momsdeklarationen för april–juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms), en momsdeklarationen för juni 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad) och en arbetsgivardeklarationen som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration; Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon redovisar momsen en gång per år inte bedriver EU-handel och lämnar elektronisk momsdeklaration ska momsen för räkenskapsår som slutar den 30 september 2013, 31 oktober 2013, 30 november 2013 eller ​31 december 2013 vara bokförd på Skatteverkets konto och en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

20 augusti 2014
En periodisk sammanställning för juli 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 augusti 2014
En periodisk sammanställning för juli och andra kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 augusti 2014
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för juli 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto och moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2014 ha kommit in till Skatteverket.

26 augusti 2014

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år eller bedriver EU-handel ska momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket. Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2014.

Vi tar hand om din löpande bokföring

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag.  För oss är en korrekt redovisning a och o. Utan den, kan vi inte se var vi är eller var vi är på väg. Vi tar företagens redovisning på mycket stort allvar.

Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dom blir bokförda i rätt tid.  Vi ser till att allt blir redovisat i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att låta Företagshuset sköta ditt företags bokföring och skatteredovisning undviker du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på all grundläggande lagstiftning. Vi gör det åt dig.

Föreningskurs; Marknadsföring. Hur blir vi mer synliga?

Inbjudan till kurs i marknadsföring av din ideella förening. Hur blir vi mer synliga?

Målgrupp; du som är aktiv i styrelsen eller på annat sätt är engagerad i en ideell förening, som du vill skall synas, ha en aktiv verksamhet och växa.

Efter avslutad kurs skall du känna till minst fem goda marknadsföringssätt – men kanske ända upp till 20 alternativa sätt – och veta hur du skall göra för att kunna använda dem. Vi talar t ex om teknik, media, samtal mellan människor och stolthet för det vi är engagerade i.

Kurs i marknadsföring av din ideella förening
Minsta antal deltagare; 8 personer
Max antal deltagare; 15 personer
Pris; 500 kr + moms/deltagare (halvdag)
Var; Norrtälje
När; tisdag 6 maj 2014
Tider; 1300 – 1600
Senaste anmälan; 14 dagar innan kursstart
Anmälan görs snarast till; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Föreningskurs; Valberedningen har föreningens framtid i sin hand

Valberedningen är en mycket viktig grupp i en ideell förening (& i ett företag). Valberedningen, som bör vara en grupp, inte en enskild person styr i väldigt stor omfattning vilka som kommer att sitta i föreningens styrelse och därmed också hur den kommer att arbeta. Den fogar över föreningens framtid. När du tackar ja, till att sitta i valberedningen, tackar du också ja till att styra över föreningens framtid.

Det är många frågor som behöver få sina svar och på kursen om valberedningens roll reder vi ut begreppen. Hur arbetar en valberedning? Vad är valberedningens roll? Vad skall den veta och vad skall den göra? Hur många skall sitta i valberedningen och när är det dags att börja jobba?

Valberedningen är en mycket viktig funktion i en ideell förening. Den är inte underställd styrelsen. Styrelsen skall inte (kunna) påverka dess arbete. Valberedningen väljs av årsmötet och arbetar sedan för föreningens bästa.

Kurs om valberedningens uppdrag
Minsta antal deltagare; 8 personer
Max antal deltagare; 15 personer
Pris; 750 kr + moms/deltagare (heldagskurs)
Var; Norrtälje
När; måndag 5 maj 2014
Tider; 0900 – 1600
Senaste anmälan; 14 dagar innan kursstart
Anmälan görs snarast till;
 anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Förslag valberedningsinstruktion, som finns med i kursen för diskussion om hur, vad och varför.

Föreläsning; Ord & bild om en resa

Vi färdas per cykel i ett land som är väldigt annorlunda jämfört med vårt eget. Per cykel kommer man nära och människorna förundras över vårt tilltag. Färden runt årsskiftet 2011/2012 gick  längs den västra kusten och sträckan blev ca 190 mil i ett fantastiskt landskap och med mängder av underbara möten. 2013 cyklade vi längs den östra kusten. Det blev då 220 mil med en helt annan kultur och känsla än året innan. Så olika det kan vara i ett och samma land.

Föreläsningen handlar om våra resor, varför vi reser, hur man kan resa trots – eller tack vare – vår ålder (50+ och 60+), och om hur Indien är (ur vårt perspektiv).  Den ger många nya bilder på näthinnan och skapar en hel del nya tankar.

Just denna föreläsning sätter ett särskilt fokus kring resan längs den östra kusten. 220 mil längs en nästan helt platt väg, även om landskapet inte var helt platt.

När; Måndag den 17 mars 2014 (kl 1900)
Var; Sockenstugan, Drottningdal/Roslagsbro (Norrtälje)
Arrangör; Roslagsbro Hembygdsförening – St Eriks Gille

Vill du att jag håller en föreläsning hos din församling, i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till; Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net 

Föreningskurs; Ja, men borde inte valberedningen ha sagt det?

Varför var det inte någon som berättade vad det innebar att sitta i denna styrelse? Borde valberedningen ha berättat mer eller annat för dig, när du tillfrågades om en styrelsepost? Borde du ha frågat eller tagit reda på detta från annat håll?

Ja, det är många frågor som behöver få sina svar och på kursen om valberedningens roll reder vi ut begreppen. Hur arbetar en valberedning? Vad är valberedningens roll? Vad skall den veta och vad skall den göra? Hur många skall sitta i valberedningen och när är det dags att börja jobba?

Valberedningen är en mycket viktig funktion i en ideell förening. Den är inte underställd styrelsen. Styrelsen skall inte (kunna) påverka dess arbete. Valberedningen väljs av årsmötet och arbetar sedan för föreningens bästa.

Kurs om valberedningens uppdrag
Minsta antal deltagare; 8 personer
Max antal deltagare; 15 personer
Pris; 750 kr + moms/deltagare (heldagskurs)
Var; Norrtälje
När; Fredag 7 februari 2014
Tider; 0900 – 1600
Senaste anmälan; 14 dagar innan kursstart
Anmälan görs snarast till; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Vackra siffror i strikt ordnade led.