Företagshuset = ekonomiansvarig i ditt företag

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag.  För oss är en korrekt redovisning a och o. Utan den, kan vi inte se var vi är eller var vi är på väg. Vi tar företagens redovisning och ekonomifunktion på mycket stort allvar.

Löpande bokföring

Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dom blir bokförda i rätt tid.  Vi ser till att allt blir redovisat i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att låta Företagshuset sköta ditt företags bokföring och skatteredovisning undviker du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på all grundläggande lagstiftning. Vi gör det åt dig.

Löner & personalfrågor

När löner behöver beräknas och betalas, skattedeklarationer (för skatt och arbetsgivaravgifter) upprättas och inges i tid – står vi gärna till tjänst.  Har du anställda i ditt företag bistår vi gärna med den ekonomihantering som krävs.

Där finns också frågor som rör t ex allmän omsorg, arbetsmiljö, hälso- & friskvård, trivsel människor emellan, löneförhandlingar, pensionsfrågor, friskvård, fackliga diskussioner, medverkan och ibland också sjukdom i korta och långa perspektiv. Där finns paragrafer, medmänsklighet och ansvar. Företagshuset lotsar och tar del i dessa frågor.

Fakturering

Goda faktureringsrutiner gör skillnad i företaget. Pengar in gör vidare verksamhet möjlig. Vi hjälper dig att fakturera i god tid och i rätt ordning. Företagshuset hjälper dig också med att påminna kunderna när de missat sin betalning.

Budget

Behöver du planera ditt eller dina kommande års verksamhet? Företagshuset gör din budget utifrån de förutsättningar du anger.

Rapportering

För att du & din företagsledning ska kunna följa företagets resultat och ställning får du löpande tillgång till de rapporter redovisningen genererar. Företagshuset träffar gärna dig, din ledningsgrupp och/eller din styrelse t ex varje månad eller kvartal för en ekonomigenomgång.

Avstämningar & periodiseringar

Vi ser till att dina kostnader hamnar på rätt period oavsett när fakturan kommer eller när betalning sker. Detta är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande.  Vi stämmer alltså av din bokföring varje månad.

Skattedeklaration

Skattedeklaration är underlaget för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att den blir rätt ifylld. Med fullmakt lämnar vi skattedeklarationen elektroniskt och ser till att betalning sker i rätt tid. Vi gör den månadsvis, kvartalsvis eller årsvis – beroende av storlek och typ av företag. Det går förstås lika bra att göra det i pappersform, om/när det känns bättre för dig. Vi återkopplar alltid till dig/ditt företag, så att du alltid har möjlighet att ha en klar bild över skatter, avgifter som skall betalas.

Bokslut

Oavsett om företaget är ett AB , HB, KB eller annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag. Företagshuset ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer.

Har ditt företag gjort bokföringen självt under året, hjälper vi dig gärna med ditt bokslut.

Årsredovisning

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den information som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter etc och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt.

Vi upprättar din årsredovisning enligt konstens alla regler och uppmärksammar dig på de viktiga tider som gäller för detta.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen är slutprodukten för året. Den gör vi naturligtvis som ett viktigt avslut för helheten.

Controller, internrevision, uppföljning, mm

Uppföljning, analyser, diskussion & förslag kring säkerställda & korrekta rutiner åtar vi oss också gärna. Företagets väl beror av tydliga rutiner, uppföljning, diskussion om nuläge och framtid, mm. Vad är viktigt för att ert företag skall nå de höjder ni vill att det skall nå?

Administrativa rutiner, mm

Vi bygger ramar och förhållningssätt för goda administrativa rutiner i företaget. Vem/vilka attesterar fakturorna, vem/vilka kan göra betalningar, hur sker bokföringen, hur förhåller vi oss till gällande regler, i vilken pärm (eller mapp) hittar jag vad, när sker fakturering och när betalar vi våra fakturor. Hur gör vi när kunden slirar med betalningen? Ja, det är många rutiner som skall fungera och vi bygger gärna dessa rutiner hos er. Rakt, enkelt och tydligt.

Vårt inledande möte sker hos er

Hör av dig för ett möte om vilken hjälp du behöver i ditt företag.

anette.grinde@foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731

Vi utför helst jobbet – ekonomi från start till mål – på plats hos er

..men har ni inte plats, så sitter vi på Eliegatan, i Sundbyberg. 🙂

8 reaktioner till “Företagshuset = ekonomiansvarig i ditt företag”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vackra siffror i strikt ordnade led.