Etikettarkiv: Anställda

Skall jag anställa eller ge uppdraget till en konsult (jmf lön & fakturering)

Vad kostar lön, arbetsgivaravgifter, semester, pension och särskild löneskatt i jämförelse med att skicka – eller få – en faktura?

Här finns en löneomräknare, som kan vara intressant för beräkningen. Testa gärna!

Fundera också över företagarens (jmf med den anställdes) eventuella sjukdomstid. Vad kostar den? Vad händer hos företagaren då?

Har de anställda en friskvårdstimme? Får konsulten detta också?

Har de anställda fika på kontoret? Får konsulten detta också?

Vad händer med tryggheten i uppdraget för konsulten? Är den anställde projektanställd eller tillsvidareanställd?

Vad kostar & vad kostar inte? Vad är en kostnad, egentligen? Är det bara pengar, eller finns det andra värden vi skall tänka på här?

 

 

När du anställer …

När du anställer någon har du t ex att begrunda kostnader för;

  • lön & sociala avgifter
  • semester & sociala avgifter
  • pensionskostnader & särskild löneskatt
  • försäkringar (t ex Fora, olycksfall, mm)
  • utbildningskostnader
  • friskvård/sjukvård
  • lön vid sjukdom (14 dgr)
  • avgifter till arbetsgivarorganisation, mm

Liksom kostnader för t ex;

  • lokal, kontorsutrustning, programvara, datorer, kontorsmaterial, mm

Därutöver behöver du t ex begrunda;

  • avtal kring anställning, anställningsvillkor, uppsägningsvillkor, arbetsmiljö, mm

Det mesta av detta ingår när du anlitar en redovisningskonsult från oss som ekonomiansvarig i ditt företag. Mer info här.