Etikettarkiv: bokhandeln

Bokhandeln i Norrtälje söker en praktikant

Bokhandeln i Norrtälje söker en praktikant för utveckling av bokhandelns kommunikation. Bokhandeln strävar efter att vara synlig, uppmuntra till läsning och att det skall upplevas som inspirerande att besöka bokhandeln på Lilla torget i Norrtälje. Ja, bokhandelns strävan är förstås fler inspirerade kunder. Praktikantens uppgift är att hjälpa bokhandeln med detta. Tiden för uppdraget är vårterminen 2017, eller delar av denna. Ja, hittar vi rätt dessförinnan kan det gå för sig att du börjar redan under december 2017.

Tycker du om text & böcker? Tycker du om att skriva? Har du ett gott språk, alltså har bra pejl på det svenska språket? Gillar du bilder? Vill du arbeta med webb, sociala medier (t ex fb, instagram och twitter) eller gillar du att skriva recensioner? Din praktikperiod får gärna tillhöra dina studier, som t ex rör marknadsföring/media på gymnasiet eller universitetet.

Din ansökan ställer du till; anette.grinde 😊 foretagshuset.net Beskriv din bakgrund, din kunskap och ditt intresse i ett personligt brev och berätta också under vilken period du kan/vill vara i bokhandeln, som är centralt belägen i Norrtälje. Berätta varför du vill praktisera på just detta företag. Glöm inte att berätta om dig själv och dina intresseområden.

Vill du använda snigelpost är adressen för denna ansökan;

Företagshuset AgKb
Anette Grinde
Övra Söderbyvägen 28
76175 Norrtälje
Tfn 0708 905 731

Ps.
Jag har en bekant som säljer fantastiska ekologiska hudvårdsoljor, som också söker en praktikant inom media/kommunikation just nu. Hör av dig, om du önskar kontakt med henne. Hon finns i Sthlm, men säljer förstås varor över hela landet.

 

Moms på böcker är normalt 6%

Momsen är normalt 6 procent på 

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
– tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar)
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
– musiknoter
– kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor.
– böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Allt detta gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam.  Då är det istället 25 procent moms.

Momsen är normalt 25 procent på

– e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, till exempel via internet. Det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
– talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m.

Momsfritt är

– organisationstidskrift som ges ut med minst 4 nummer per år (tidskrifter som ges ut av organisationer som arbetar med partipolitik, miljö, religion eller nykterhetsfrågor)
– medlemsblad eller personaltidning som ges ut med minst 4 nummer per år.

Om du säljer tidningen till andra, som inte är medlemmar, utgivare eller anställda, är det 6 procent moms på tidningen istället för momsfrihet.

I bokhandeln säljs böcker, i fysisk form, och de är därmed belagda med 6% moms.

Mer om moms hittar du t ex på Skatteverkets hemsida.