Etikettarkiv: Norrtälje

Bokhandeln i Norrtälje söker en praktikant

Bokhandeln i Norrtälje söker en praktikant för utveckling av bokhandelns kommunikation. Bokhandeln strävar efter att vara synlig, uppmuntra till läsning och att det skall upplevas som inspirerande att besöka bokhandeln på Lilla torget i Norrtälje. Ja, bokhandelns strävan är förstås fler inspirerade kunder. Praktikantens uppgift är att hjälpa bokhandeln med detta. Tiden för uppdraget är vårterminen 2017, eller delar av denna. Ja, hittar vi rätt dessförinnan kan det gå för sig att du börjar redan under december 2017.

Tycker du om text & böcker? Tycker du om att skriva? Har du ett gott språk, alltså har bra pejl på det svenska språket? Gillar du bilder? Vill du arbeta med webb, sociala medier (t ex fb, instagram och twitter) eller gillar du att skriva recensioner? Din praktikperiod får gärna tillhöra dina studier, som t ex rör marknadsföring/media på gymnasiet eller universitetet.

Din ansökan ställer du till; anette.grinde 😊 foretagshuset.net Beskriv din bakgrund, din kunskap och ditt intresse i ett personligt brev och berätta också under vilken period du kan/vill vara i bokhandeln, som är centralt belägen i Norrtälje. Berätta varför du vill praktisera på just detta företag. Glöm inte att berätta om dig själv och dina intresseområden.

Vill du använda snigelpost är adressen för denna ansökan;

Företagshuset AgKb
Anette Grinde
Övra Söderbyvägen 28
76175 Norrtälje
Tfn 0708 905 731

Ps.
Jag har en bekant som säljer fantastiska ekologiska hudvårdsoljor, som också söker en praktikant inom media/kommunikation just nu. Hör av dig, om du önskar kontakt med henne. Hon finns i Sthlm, men säljer förstås varor över hela landet.

 

Moms på böcker är normalt 6%

Momsen är normalt 6 procent på 

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
– tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar)
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
– musiknoter
– kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor.
– böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Allt detta gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam.  Då är det istället 25 procent moms.

Momsen är normalt 25 procent på

– e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, till exempel via internet. Det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
– talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m.

Momsfritt är

– organisationstidskrift som ges ut med minst 4 nummer per år (tidskrifter som ges ut av organisationer som arbetar med partipolitik, miljö, religion eller nykterhetsfrågor)
– medlemsblad eller personaltidning som ges ut med minst 4 nummer per år.

Om du säljer tidningen till andra, som inte är medlemmar, utgivare eller anställda, är det 6 procent moms på tidningen istället för momsfrihet.

I bokhandeln säljs böcker, i fysisk form, och de är därmed belagda med 6% moms.

Mer om moms hittar du t ex på Skatteverkets hemsida.

 
Föreningskurs; Marknadsföring. Hur blir vi mer synliga?

Inbjudan till kurs i marknadsföring av din ideella förening. Hur blir vi mer synliga?

Målgrupp; du som är aktiv i styrelsen eller på annat sätt är engagerad i en ideell förening, som du vill skall synas, ha en aktiv verksamhet och växa.

Efter avslutad kurs skall du känna till minst fem goda marknadsföringssätt – men kanske ända upp till 20 alternativa sätt – och veta hur du skall göra för att kunna använda dem. Vi talar t ex om teknik, media, samtal mellan människor och stolthet för det vi är engagerade i.

Kurs i marknadsföring av din ideella förening
Minsta antal deltagare; 8 personer
Max antal deltagare; 15 personer
Pris; 500 kr + moms/deltagare (halvdag)
Var; Norrtälje
När; tisdag 6 maj 2014
Tider; 1300 – 1600
Senaste anmälan; 14 dagar innan kursstart
Anmälan görs snarast till; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Föreningskurs; Valberedningen har föreningens framtid i sin hand

Valberedningen är en mycket viktig grupp i en ideell förening (& i ett företag). Valberedningen, som bör vara en grupp, inte en enskild person styr i väldigt stor omfattning vilka som kommer att sitta i föreningens styrelse och därmed också hur den kommer att arbeta. Den fogar över föreningens framtid. När du tackar ja, till att sitta i valberedningen, tackar du också ja till att styra över föreningens framtid.

Det är många frågor som behöver få sina svar och på kursen om valberedningens roll reder vi ut begreppen. Hur arbetar en valberedning? Vad är valberedningens roll? Vad skall den veta och vad skall den göra? Hur många skall sitta i valberedningen och när är det dags att börja jobba?

Valberedningen är en mycket viktig funktion i en ideell förening. Den är inte underställd styrelsen. Styrelsen skall inte (kunna) påverka dess arbete. Valberedningen väljs av årsmötet och arbetar sedan för föreningens bästa.

Kurs om valberedningens uppdrag
Minsta antal deltagare; 8 personer
Max antal deltagare; 15 personer
Pris; 750 kr + moms/deltagare (heldagskurs)
Var; Norrtälje
När; måndag 5 maj 2014
Tider; 0900 – 1600
Senaste anmälan; 14 dagar innan kursstart
Anmälan görs snarast till;
 anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Förslag valberedningsinstruktion, som finns med i kursen för diskussion om hur, vad och varför.

Föreningskurs; Ja, men borde inte valberedningen ha sagt det?

Varför var det inte någon som berättade vad det innebar att sitta i denna styrelse? Borde valberedningen ha berättat mer eller annat för dig, när du tillfrågades om en styrelsepost? Borde du ha frågat eller tagit reda på detta från annat håll?

Ja, det är många frågor som behöver få sina svar och på kursen om valberedningens roll reder vi ut begreppen. Hur arbetar en valberedning? Vad är valberedningens roll? Vad skall den veta och vad skall den göra? Hur många skall sitta i valberedningen och när är det dags att börja jobba?

Valberedningen är en mycket viktig funktion i en ideell förening. Den är inte underställd styrelsen. Styrelsen skall inte (kunna) påverka dess arbete. Valberedningen väljs av årsmötet och arbetar sedan för föreningens bästa.

Kurs om valberedningens uppdrag
Minsta antal deltagare; 8 personer
Max antal deltagare; 15 personer
Pris; 750 kr + moms/deltagare (heldagskurs)
Var; Norrtälje
När; Fredag 7 februari 2014
Tider; 0900 – 1600
Senaste anmälan; 14 dagar innan kursstart
Anmälan görs snarast till; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Föreningskurs; Vad är en förening?

Vad är en förening? Hur gör man för att starta en förening?

Lär dig grunderna i föreningsarbete. I utbildningen ger vi dig bland annat svar på frågor som;

Vad är en förening?
Hur gör man för att starta en förening?
Vad behöver vi formulera (handlingar), vad behöver vi särskilt tänka på och var behöver vi registrera oss?
Hur fungerar stadgarna, styrelsearbete, ordförandeskap, kassören, sekreteraren, revisorn och valberedningens arbete?

På en dag lär vi oss massor!

Kurs om vad en förening är & hur formalia ser ut.
Minsta antal deltagare; 8 personer
Max antal deltagare; 15 personer
Pris; 750 kr + moms/deltagare (heldagskurs)
Var; Norrtälje
När; Fredag 14 februari 2014
Tider; 0900 – 1600
Senaste anmälan; 14 dagar innan kursstart
Anmälan görs snarast till; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Ideella föreningar; Marknadsföring

Inbjudan till kurs i marknadsföring av din ideella förening

Målgrupp; du som är aktiv i styrelsen eller på annat sätt är engagerad i en ideell förening, som du vill skall synas, ha en aktiv verksamhet och växa.

Efter avslutad kurs skall du känna till minst fem goda marknadsföringssätt – men kanske ända upp till 20 alternativa sätt – och veta hur du skall göra för att kunna använda dem. Vi talar t ex om teknik, media, samtal mellan människor och stolthet för det vi är engagerade i.

Kurs i marknadsföring av din ideella förening
Plats; Norrtälje
Datum; 14 november 2013
Kl 1300 – 1600
Pris; 500.- + mervärdesskatt (per deltagare) (halvdag)
Senaste anmälan; 31 oktober 2013
Min antal deltagare; 8 st
Max antal deltagare; 20 st

Kontakt; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731

Bouppteckning vid dödsfall.

Företagshuset upprättar bouppteckning i Norrtälje, med omnejd. Ja, vi gör det även på andra håll i landet, men vi når dig personligt och lättast i trakten kring Norrtälje eller i Stockholm.

Bouppteckningen är en sammanställning av boets tillgångar och skulder, för lagreglerad registrering och för möjlighet till fördelning av arvet till dödsboets delägare. Sammanställningen – bouppteckningen – skall göras skyndsamt.

Företagshuset dokumenterar också bygdens folk genom minnestexter, samlande av fotografier, mm. Vi skriver, sammanställer, skannar och samlar.

Kontakt; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731