Etikettarkiv: Redovisningskonsult

Vi har plats för ytterligare uppdrag

Vi åtar oss inte längre uppdrag som omfattar mindre tid än en hel arbetsdag per vecka eller fyra dagar per månad. Vi ser, som någon form av huvudnorm, helst att uppdragen uppgår till 1-3 arbetsdagar per vecka eller ca 4-12 arbetsdagar per månad (20-60% tjänst).

Vi har just nu plats för ett nytt uppdrag som omfattar 1-2 dagar per vecka.

När du anställer …

När du anställer någon har du t ex att begrunda kostnader för;

  • lön & sociala avgifter
  • semester & sociala avgifter
  • pensionskostnader & särskild löneskatt
  • försäkringar (t ex Fora, olycksfall, mm)
  • utbildningskostnader
  • friskvård/sjukvård
  • lön vid sjukdom (14 dgr)
  • avgifter till arbetsgivarorganisation, mm

Liksom kostnader för t ex;

  • lokal, kontorsutrustning, programvara, datorer, kontorsmaterial, mm

Därutöver behöver du t ex begrunda;

  • avtal kring anställning, anställningsvillkor, uppsägningsvillkor, arbetsmiljö, mm

Det mesta av detta ingår när du anlitar en redovisningskonsult från oss som ekonomiansvarig i ditt företag. Mer info här.

Skattefria bär, svamp & kottar

Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv har plockat är skattefria till den del de inte överstiger 12500 kr under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj. Beloppet gäller de totala intäkterna av försäljning av bär, svamp och kottar (8 kap. 28 § IL). Det finns särskilda villkor, förstås. Läs mer i Skatteverkets vägledning

Inkomst från plockning och försäljning av odlade bär är alltid skattepliktig.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

Vi tar hand om din löpande bokföring

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag.  För oss är en korrekt redovisning a och o. Utan den, kan vi inte se var vi är eller var vi är på väg. Vi tar företagens redovisning på mycket stort allvar.

Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dom blir bokförda i rätt tid.  Vi ser till att allt blir redovisat i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att låta Företagshuset sköta ditt företags bokföring och skatteredovisning undviker du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på all grundläggande lagstiftning. Vi gör det åt dig.