Etikettarkiv: Skatteregler

Momsregler, återförsäljare fordon

Nya fordon
På försäljning av nya fordon inom landet läggs 25% moms på nettobeloppet. Räknat baklänges innebär detta att 20% moms ingår i bruttopriset. Full moms, alltså.

Begagnade fordon
Det finns inget momsundantag för begagnade fordon, som gör att bilar, motorcyklar, mm undantas från momsplikt. Begagnade fordon är sålunda en momspliktig vara, men med ett särskilt regelsystem. En fordons-handlare bör särskilt sätta sig in i vinstmarginal-beskattningsreglerna (VMB), reglerna om gemenskapsinterna förvärv (GIF) och de allmänna momsreglerna.

Moms skall betalas vid försäljning av begagnade fordon. Företaget kan välja mellan de allmänna momsreglerna eller vinstmarginalbeskattningsreglerna.

Begagnade fordon – vanliga momsbeskattningsregler.
Genom de allmänna momsreglerna tas 25% (20%) moms ut på försäljningsvarans fulla värde.

Begagnade fordon – vinstmarginalbeskattning (VMB).
Genom VMB-systemet beskattas varan momsmässigt genom att anse att moms ingår med 20% av vinstmarginalen, alltså skillnaden mellan försäljningssumman och inköpssumman. Varan är unik, alltså vinstmarginalen beräknas på respektive motorcykel. Kvittning får inte ske mellan de enskilda bilarna, motorcyklarna mm. Vinsten gäller sålunda per unikt fordon. Reglerna om förenklad vinstmarginalbeskattning får inte användas.

Moms anses alltså ingå i vinstmarginalen (20%).

Vid inköp av begagnat fordon.
Konto 1465 – Lager av varor (VMB)- begagnade fordon

Inget avdrag får ske av ingående moms vid anskaffningen med användande av vinstmarginalbeskattning.

Vid försäljning av begagnat fordon.
Beskattningsunderlaget, d v s den momsskattepliktiga intäkten, vid användande av VMB utgörs av vinstmarginalen minus momsen på vinstmarginalen. Vid normal VMB får inte förlust vid försäljning av en viss vara kvittas mot vinst vid försäljning av en annan vara.

Konto 3210 – försäljning VMB – begagnade fordon

För beräkning av utgående moms under perioden omförs konto 3210 till konto 3211 eller 3212 beroende av om försäljningen är positiv eller negativ (ur VMB-hänseende). 20% moms ingår i vinstmarginalen.

Konto 2616 – utgående moms VMB 25%
Konto 3211 – försäljning positiv VMB moms 25%
Konto 3212 – försäljning negativ VMB moms 25%

Notera på fakturan att vinstmarginalbeskattning använts.

Vid försäljningstillfället omförs varan från lager (1465 lager varor VMB) till 4-kontot.

Konto 4211 – sålda varor positiv VMB 25%
Konto 4212 – sålda varor negativ VMB 25%

Vid försäljning av annan persons fordon, alltså ett förmedlingsuppdrag, ägs inte fordonet av återförsäljaren.  Vid försäljning av annan persons fordon erhålles provision. Moms debiteras, ingår i, denna provision.

A..

Välkommen på bokföringskurs, 18-19 februari 2016

Denna kurs går i Stockholm den 18-19 februari 2016

Bokföring, grundkurs i snabb takt

Kursen ger grundläggande kunskaper i löpande bokföring och redovisning, med de gemensamma dragen som finns i samtliga bolagsformer.

Grundkursen i snabb takt vänder sig till dig som behöver fräscha upp och befästa dina kunskaper om bokföringens grunder, för att kunna sköta den löpande bokföringen och redovisningen i eget företag eller på ett företags ekonomiavdelning.

Förkunskapskrav
Du har antingen praktisk erfarenhet av bokföring eller har tidigare läst ekonomi med lite bokföring. Kursen kan även passa dig som har goda ekonomikunskaper i övrigt och känner att du därför kan tillgodogöra dig grunderna i bokföring i snabbt tempo.

Innehåll
Bokföring från grunden
Begrepp
BAS-kontoplan
Redovisningsprinciper
Registreringsregler (Skatteverket & Bolagsverket)
F-skatt, A-skatt
Skatteavdrag och Arbetsgivaravgifter
Bokföring av personalkostnader
Förmåner
Kontrolluppgifter
Moms; registrering, redovisning och betalning
Momsmetoder/bokföringsmetoder
Fakturering och bokföring av fakturor
Kort om bokslut & deklaration

Kursupplägg
Kursen genomförs under två heldagar, torsdag den 18 februari och fredag den 19 februari 2016.

Undervisningsform
Föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska gemensamma övningar.

Litteratur och material
Lärarens eget material, hänvisning till hemsidor & litteratur

Kursledare
Anette Grinde Lundeberg, Företagshuset.
Ekonomi/skattekonsult och utbildare med mångårig erfarenhet av ekonomi, skatt och föreningsliv.

Anmälan
Din anmälan till kursen gör du skyndsamt här (via Folkuniversitetet i Sthlm)

1446976385036upload_00000214

 

 

Välkommen på bokföringskurs 19-20 mars 2015

image099

Inbjudan till kurs i redovisning/bokföring – grundkurs Bokföring från grunden 
Innehåll; 

 • Begrepp
 • BAS-kontoplan
 • Redovisningsprinciper
 • Registreringsregler (Skatteverket & Bolagsverket)
 • F-skatt, A-skatt
 • Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter
 • Bokföring av personalkostnader
 • Förmåner
 • Kontrolluppgifter
 • Moms; registrering, redovisning och betalning
 • Momsmetoder/bokföringsmetoder
 • Fakturering och bokföring av fakturor
 • Kort om bokslut & deklaration
 • Antalet deltagare är begränsat till 12 personer. 
 • Föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska övningar.
 • När; 19-20 mars 2015, kl 0900-1600
 • Var; Solna Centrum 
 • Lärare; Anette Grinde

Anmälan & mer info här!

Alternativa datum; för kurs i bokföring – grundkurs

Friskvård står högt i kurs hos oss

Friskvård lönar sig. Där människor rör sig, njuter av aktivitet och rörelse, gärna i friluftsliv eller tävling tillsammans, frodas livsglädje och hälsa. Livsglädje och god hälsa skapar bättre arbetsresultat.

Ja, friskvård lönar sig. Den som inte avsätter tid för rörelse och hälsobefrämjande aktiviteter får snart avsätta tid för att vårda sjukdom. Vi prioriterar gärna rörelse och aktivitet hos oss.

Läs mer om avdragsrätt för friskvård, hälsa och aktiviteter. Det lönar sig att nyttja detta.

Läs mer om vilka tjänster – ekonomi från ax till limpa – vi står till tjänst med.

Kassaregister – att ha eller inte ha?

Den som i närings­verksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betal­ning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister enligt 39 kap. 4 § skatte­förfarande­lagen (2011:1244), SFL. Enligt 39 kap. 5 § första stycket SFL finns flera undantag från denna dokumenta­tions­skyldighet. Enligt punkt 1 gäller undantag från kassa­register­kravet den som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Enligt 39 kap. 5 § andra stycket SFL ska vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfatt­ning det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

Skatteverkets allmänna råd säger;

Med försäljning i obetydlig omfattning bör avses försäljning inklusive mervärdesskatt som för en period av tolv månader normalt uppgår till högst fyra pris­ba­sbelopp.

Med försäljning i obetydlig omfattning bör även avses för­säljning som sker i rena undantagsfall i ett företag och som är av liten omfattning i förhållande till före­tagets om­sätt­ning. Försälj­ning som sker fler än tolv dagar per år eller överstiger två pro­cent av före­tagets omsättning bör normalt inte anses utgöra för­sälj­ning i obetydlig omfattning.

Prisbasbeloppet för inkomstår 2014 uppgår till 44 400 kr

Läs mer här (hos Skatteverket om kassaregister).

Representation – avdragsgillt eller ej?

Representation är avdragsgill i ditt företag, inom vissa förutsättningar och ramar. Representationen ska ha ett omedelbart samband med verksamheten, t.ex. i anslutning till affärsförhandling.
Restaurangnota och anteckningar/dokumentation över sambandet med verksamheten och vilka som deltagit är viktig dokumentation (verifikation).

Avdragsgränserna är;

Lunch/middag/supé: 90 kronor + moms.
Andra måltidsutgifter: 60 kronor + moms.
Teaterbiljett/greenfeeavgift m.m.: 180 kronor + moms.

Det finns inget avdragsförbud för alkohol, men avdragsramen bör huvudsakligen avse mat, säger Skatteverket.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

Traktamente – avdragsgillt & skattefritt

Traktamentet är avdragsgillt för företagaren och skattefritt för den anställde – när det håller sig inom givna ramar.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas ”skattefritt traktamente”. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Läs mer om traktamenten här.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.

 

Skattefria bär, svamp & kottar

Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv har plockat är skattefria till den del de inte överstiger 12500 kr under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj. Beloppet gäller de totala intäkterna av försäljning av bär, svamp och kottar (8 kap. 28 § IL). Det finns särskilda villkor, förstås. Läs mer i Skatteverkets vägledning

Inkomst från plockning och försäljning av odlade bär är alltid skattepliktig.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.