Etikettarkiv: Vinstmarginalbeskattning

Momsregler, återförsäljare fordon

Nya fordon
På försäljning av nya fordon inom landet läggs 25% moms på nettobeloppet. Räknat baklänges innebär detta att 20% moms ingår i bruttopriset. Full moms, alltså.

Begagnade fordon
Det finns inget momsundantag för begagnade fordon, som gör att bilar, motorcyklar, mm undantas från momsplikt. Begagnade fordon är sålunda en momspliktig vara, men med ett särskilt regelsystem. En fordons-handlare bör särskilt sätta sig in i vinstmarginal-beskattningsreglerna (VMB), reglerna om gemenskapsinterna förvärv (GIF) och de allmänna momsreglerna.

Moms skall betalas vid försäljning av begagnade fordon. Företaget kan välja mellan de allmänna momsreglerna eller vinstmarginalbeskattningsreglerna.

Begagnade fordon – vanliga momsbeskattningsregler.
Genom de allmänna momsreglerna tas 25% (20%) moms ut på försäljningsvarans fulla värde.

Begagnade fordon – vinstmarginalbeskattning (VMB).
Genom VMB-systemet beskattas varan momsmässigt genom att anse att moms ingår med 20% av vinstmarginalen, alltså skillnaden mellan försäljningssumman och inköpssumman. Varan är unik, alltså vinstmarginalen beräknas på respektive motorcykel. Kvittning får inte ske mellan de enskilda bilarna, motorcyklarna mm. Vinsten gäller sålunda per unikt fordon. Reglerna om förenklad vinstmarginalbeskattning får inte användas.

Moms anses alltså ingå i vinstmarginalen (20%).

Vid inköp av begagnat fordon.
Konto 1465 – Lager av varor (VMB)- begagnade fordon

Inget avdrag får ske av ingående moms vid anskaffningen med användande av vinstmarginalbeskattning.

Vid försäljning av begagnat fordon.
Beskattningsunderlaget, d v s den momsskattepliktiga intäkten, vid användande av VMB utgörs av vinstmarginalen minus momsen på vinstmarginalen. Vid normal VMB får inte förlust vid försäljning av en viss vara kvittas mot vinst vid försäljning av en annan vara.

Konto 3210 – försäljning VMB – begagnade fordon

För beräkning av utgående moms under perioden omförs konto 3210 till konto 3211 eller 3212 beroende av om försäljningen är positiv eller negativ (ur VMB-hänseende). 20% moms ingår i vinstmarginalen.

Konto 2616 – utgående moms VMB 25%
Konto 3211 – försäljning positiv VMB moms 25%
Konto 3212 – försäljning negativ VMB moms 25%

Notera på fakturan att vinstmarginalbeskattning använts.

Vid försäljningstillfället omförs varan från lager (1465 lager varor VMB) till 4-kontot.

Konto 4211 – sålda varor positiv VMB 25%
Konto 4212 – sålda varor negativ VMB 25%

Vid försäljning av annan persons fordon, alltså ett förmedlingsuppdrag, ägs inte fordonet av återförsäljaren.  Vid försäljning av annan persons fordon erhålles provision. Moms debiteras, ingår i, denna provision.

A..