Etikettarkiv: Bokföring

Kvitton i en skokartong?

Nej, säger jag, om skokartongs- eller telefonfotoarkiven. Kvitton sparas i sin ursprungliga form, ordnat och härledbart, tryggt och säkert.

Har du fått ett kvitto på papper, så sparas det på papper – i ordnad och härledbar form. Har du fått ett kvitto digitalt, så sparas det digitalt – på ordnat och härledbart sätt. Slarva inte med detta, gena inte. Det riskerar att straffa sig sen. Du som arbetar som konsult, låt inte kunden tro att det är schyst att slarva.

Om du skannar/fotar papperskvittot, så måste det ändå sparas i sin ursprungliga form. Sätt in kvittot i en pärm, med anteckning om när/hur det har bokförts. Om du får kvittot digitalt, så måste det ändå sparas digitalt. Sortera in det i en digital mapp som tillhör företaget, som inte försvinner med dator eller person.

Att lagstiftaren skulle tänka att det är i sin ordning att spara saker i sin mailbox, i en telefon eller i en skokartong är högst osannolikt, hur gärna vi än vill tro detta. Tryggt och säkert, schyst ordnat, är viktiga ledord.

  • FAR – Balans – skriver (i februari 2017) om digitala kvitton här.
  • KPMG (revisorer) har skrivit om saken här.

A..

 

Vackra siffror i strikt ordnade led x

Ekonom/ekonomiassistent

För kunds räkning söker vi en ekonom/ekonomiassistent för en tjänst om ca 80 – 100%, med start i månadsskiftet juli/augusti eller strax senare.

Löpande bokföring i fyra enheter.
Fakturering/påminnelser
Registrering/betalning av leverantörsfakturor
Sammanställning av löneunderlag (ej löneberäkning)
Utbetalning av löner
Kassahantering
Kvitton/kortfakturor
Övriga ekonomigöromål

Arbetet avser löpande ekonomiuppgifter såsom hantering av fakturor, betalningar, påminnelsehantering och liknande.

Du är minst gymnasieekonom och har gärna gått påbyggnadskurser inom ekonomi/bokföring under ditt arbetsliv. Du har tidigare erfarenhet från löpande bokföring, projektbokföring- och projektredovisning, bokföring av löner, skatter, moms, mm. Du har arbetat med avstämning av konton och förstår hur bokföringens olika delar hänger ihop. I organisationen finns många små delprojekt, varför projektförståelse också är viktigt. Du är prestigelös, strukturerad, stresstålig och har skinn på näsan.

Organisationen har fyra enheter, där företagsformerna aktiebolag, förening och stiftelse finns representerade. Ekonomiavdelningen består av en ekonom/ekonomiassistent och en ekonomichef. Lönerna görs av en fristående konsult. Organisationerna använder Hogia Ekonomi, som bokföringssystem. Vi tänker att du har arbetat i systemet innan och alltså kan det redan från start.

Organisationerna sitter centralt i Stockholm och arbetar för kvinnors hälsa, har många olika aktiviteter och projekt samt är medlem i FRII och Svensk insamlingskontroll. Frågor som medlemsavgifter, medlemsaktiviteter, projektbidrag, opinionsbildning, sponsorer, juridiska och skattemässiga spörsmål, föreläsningar, seminarier mm över hela landet landar hela tiden på våra bord. Det är viktigt att kunna ha många bollar i luften samtidigt.

Din ansökan tas emot på adressen;

anette.grinde☺foretagshuset.net

. . . . . . .
Vackra siffror i strikt ordnade led

Momsregler, återförsäljare fordon

Nya fordon
På försäljning av nya fordon inom landet läggs 25% moms på nettobeloppet. Räknat baklänges innebär detta att 20% moms ingår i bruttopriset. Full moms, alltså.

Begagnade fordon
Det finns inget momsundantag för begagnade fordon, som gör att bilar, motorcyklar, mm undantas från momsplikt. Begagnade fordon är sålunda en momspliktig vara, men med ett särskilt regelsystem. En fordons-handlare bör särskilt sätta sig in i vinstmarginal-beskattningsreglerna (VMB), reglerna om gemenskapsinterna förvärv (GIF) och de allmänna momsreglerna.

Moms skall betalas vid försäljning av begagnade fordon. Företaget kan välja mellan de allmänna momsreglerna eller vinstmarginalbeskattningsreglerna.

Begagnade fordon – vanliga momsbeskattningsregler.
Genom de allmänna momsreglerna tas 25% (20%) moms ut på försäljningsvarans fulla värde.

Begagnade fordon – vinstmarginalbeskattning (VMB).
Genom VMB-systemet beskattas varan momsmässigt genom att anse att moms ingår med 20% av vinstmarginalen, alltså skillnaden mellan försäljningssumman och inköpssumman. Varan är unik, alltså vinstmarginalen beräknas på respektive motorcykel. Kvittning får inte ske mellan de enskilda bilarna, motorcyklarna mm. Vinsten gäller sålunda per unikt fordon. Reglerna om förenklad vinstmarginalbeskattning får inte användas.

Moms anses alltså ingå i vinstmarginalen (20%).

Vid inköp av begagnat fordon.
Konto 1465 – Lager av varor (VMB)- begagnade fordon

Inget avdrag får ske av ingående moms vid anskaffningen med användande av vinstmarginalbeskattning.

Vid försäljning av begagnat fordon.
Beskattningsunderlaget, d v s den momsskattepliktiga intäkten, vid användande av VMB utgörs av vinstmarginalen minus momsen på vinstmarginalen. Vid normal VMB får inte förlust vid försäljning av en viss vara kvittas mot vinst vid försäljning av en annan vara.

Konto 3210 – försäljning VMB – begagnade fordon

För beräkning av utgående moms under perioden omförs konto 3210 till konto 3211 eller 3212 beroende av om försäljningen är positiv eller negativ (ur VMB-hänseende). 20% moms ingår i vinstmarginalen.

Konto 2616 – utgående moms VMB 25%
Konto 3211 – försäljning positiv VMB moms 25%
Konto 3212 – försäljning negativ VMB moms 25%

Notera på fakturan att vinstmarginalbeskattning använts.

Vid försäljningstillfället omförs varan från lager (1465 lager varor VMB) till 4-kontot.

Konto 4211 – sålda varor positiv VMB 25%
Konto 4212 – sålda varor negativ VMB 25%

Vid försäljning av annan persons fordon, alltså ett förmedlingsuppdrag, ägs inte fordonet av återförsäljaren.  Vid försäljning av annan persons fordon erhålles provision. Moms debiteras, ingår i, denna provision.

A..

Vi tar hand om din löpande bokföring

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag.  För oss är en korrekt redovisning a och o. Utan den, kan vi inte se var vi är eller var vi är på väg. Vi tar företagens redovisning på mycket stort allvar.

Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dom blir bokförda i rätt tid.  Vi ser till att allt blir redovisat i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att låta Företagshuset sköta ditt företags bokföring och skatteredovisning undviker du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på all grundläggande lagstiftning. Vi gör det åt dig.