Etikettarkiv: Ansvar

Controller, internrevision, uppföljning, mm

Uppföljning, analyser, diskussion & förslag kring säkerställda & korrekta rutiner åtar vi oss gärna. Företagets väl beror av tydliga rutiner, uppföljning, diskussion om nuläge och framtid, mm. Vad är viktigt för att ert företag skall nå de höjder ni vill att det skall nå? Vi åtar oss gärna diskussioner om uppföljning, rutinbyggande och säkerställande av rutiner, mm. Uppföljning, kontroll, förbättringsvilja är – eller kan vara – viktiga ingredienser i företaget. Vi är gärna en del av detta.

När du anställer …

När du anställer någon har du t ex att begrunda kostnader för;

  • lön & sociala avgifter
  • semester & sociala avgifter
  • pensionskostnader & särskild löneskatt
  • försäkringar (t ex Fora, olycksfall, mm)
  • utbildningskostnader
  • friskvård/sjukvård
  • lön vid sjukdom (14 dgr)
  • avgifter till arbetsgivarorganisation, mm

Liksom kostnader för t ex;

  • lokal, kontorsutrustning, programvara, datorer, kontorsmaterial, mm

Därutöver behöver du t ex begrunda;

  • avtal kring anställning, anställningsvillkor, uppsägningsvillkor, arbetsmiljö, mm

Det mesta av detta ingår när du anlitar en redovisningskonsult från oss som ekonomiansvarig i ditt företag. Mer info här.