Etikettarkiv: traktamente

Traktamente – avdragsgillt & skattefritt

Traktamentet är avdragsgillt för företagaren och skattefritt för den anställde – när det håller sig inom givna ramar.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas ”skattefritt traktamente”. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Läs mer om traktamenten här.

Detta talar vi gärna mer om, när du anlitar en konsult från oss som ekonomiansvarig, controller eller ekonomichef i ditt företag. Mer info här.