Moms på böcker är normalt 6%

Momsen är normalt 6 procent på 

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
– tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar)
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
– musiknoter
– kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor.
– böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Allt detta gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam.  Då är det istället 25 procent moms.

Momsen är normalt 25 procent på

– e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, till exempel via internet. Det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
– talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m.

Momsfritt är

– organisationstidskrift som ges ut med minst 4 nummer per år (tidskrifter som ges ut av organisationer som arbetar med partipolitik, miljö, religion eller nykterhetsfrågor)
– medlemsblad eller personaltidning som ges ut med minst 4 nummer per år.

Om du säljer tidningen till andra, som inte är medlemmar, utgivare eller anställda, är det 6 procent moms på tidningen istället för momsfrihet.

I bokhandeln säljs böcker, i fysisk form, och de är därmed belagda med 6% moms.

Mer om moms hittar du t ex på Skatteverkets hemsida.