Skattekonto = ditt bankkonto hos Skatteverket

Visst har du koll på ditt skattekonto?

Alla transaktioner på ett skattekonto hos Skatteverket skall bokföras. Skattekontot kan betraktas som företagets bankkonto hos Skatteverket. Det är ett bankkonto med kredit för ett fåtal dagar, innebärande att negativa saldon skall regleras skyndsamt. Det kan inte jämföras med en checkkredit, alltså, men väl ett vanligt bankkonto. Det är inte negativt att pengar står kvar på kontot, eftersom det ger ränta (om än sparsamt). Räntan är skattefri.

Skattekontot i din bokföring återfinns normalt på konto 1630. På detta konto skall alla insättningar och uttag synas som har gjorts för det aktuella företaget. Insättningar syns som en debetpost på kontot i din bokföring, uttag eller en uppkommen skuld hos skatteverket syns som en kreditpost i din bokföring. Samtliga insättningar, uttag och ränteposter skall/bör bokföras i kronologisk ordning. Konto 1630 skall vara en spegel av ditt skattekonto hos Skatteverket.

Tag ut ett skattekontoutdrag från Skatteverket minst en gång per månad, för att stämma av och se att alla poster är bokförda. Använd utdraget som verifikation när du t ex bokför räntorna eller för övrigt gör en avstämning av att skattekontoutdraget överensstämmer med din bokföring.

Håll koll på ditt konto, helt enkelt. Bra koll är bra.

Säg till – om du behöver hjälp med detta och andra frågor som rör din bokföring, ditt bokslut, årsredovisning, deklaration eller i övrigt frågor som rör ordning och reda på din ekonomiavdelning.